Ürünlerimiz

Enzimler canlı organizmalarda substratların kimyasal değişimini katalizleyen kompleks moleküllerdir. izole edilerek çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabilirler.

Stabilizatörler, gıda endüstrisinin gıdanın üretimi, hazırlanması, ambalajlaması ve/veya depolamasında gıdaya dayanıklık, yoğunluk, renk vermek için katılan madde veya madde karışımlarıdır.

Seri üretimde endüstriyel parçaların bir sonraki işleme istasyonuna girmeden önce veya montaj öncesi kaplama veya boya öncesi temizliğini sağlayan makinelerdir.

Islatıcılar tekstil materyallerinin suyla ıslatılabilmesini sağlayan yüzey aktif malzemelerdir. Yün, pamuk ve sentetik malzemeler için müşteriye özel farklı ıslatıcı malzemeler üretilir.

Su sertliğini gideren maddelerdir. Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kompleks oluşturarak, elyafa zarar vermesini ve banyo stabilitesinin bozulmasını önler. Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları suda çözünmeyen kompleksler oluşturur.

Tampon çözeltileri, zayıf bir asit ile onun eşlenik bazının veya zayıf bir baz ile onun eşlenik asidinin bir karışımıdır. Tampon çözeltileri, kendileriyle karıştırılan bir başka çözeltinin pH değerini sabit tutmaya yardımcı olması için kullanılır.

Boyanın mamül üzerinde düzgün dağılmasını sağlayan maddelerdir. Düzgün boyama boyama süresinin uzatılmasıyla sağlanır. Boyama işlemi bir reaksiyondaki gibi denge işlemidir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Denim de fiksatörler akar boyalı kumaşların boyalarını sabitlemek durdurmak amacı ile geliştirmiş bir bloklama kimyasalıdır.Fiksatörler pamuk ve polyester kumaş tiplerine göre yapıları ve formülleri çalışma sıcaklık ve ph aralıkları değişkenlik göstermektedir.
 

Yumuşatıcı veya kayganlaştırıcı olarak bilinen kimyasal maddeler tekstil materyaline belli bir yumuşaklık ve dökümlülük verir. Tekstil materyalinin yumuşatılmasında kullanılan yumuşatma maddeleri karakteristik özelliklerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklarına göre dört gruba ayrılırlar. Bunlar; anyonik yumuşatıcılar, katyonik yumuşatıcılar, noniyonik yumuşatıcılar ve silikonlu yumuşatıcılardır. 

Detaylı bilgi için

bizimle iletişime geçin!